Váš personální poradce. Zpracování kompletní mzdové evidence pro Vaši společnost Varianta A: Mzdová  evidence bude zpracovávána v programu naší společnosti (veškeré poplatky za update a upgrade hradí naše společnost) Varianta B: Mzdová evidence bude zpracovávána v programu Vaší společnosti v sídle naší společnosti (veškeré poplatky za update a upgrade hradí Vaše společnost) Jde zejména o běžné zpracování mezd, přihlášky a odhlášky PSSZ, zpracování hlášení pro PSSZ, ZP, vyhotovování ELDP, hlášení pro Úřad práce, evidence pracovníků s postižením včetně povinného procenta zaměstnávání těchto občanů, vyplňování statistických hlášení … 1x za týden návštěva našeho pracovníka v kanceláři  Vaši společnosti Denní 10-ti hodinový hot-line (9-19h.) sloužící k vyřešení všech dotazů a problémů všech pracovníků  týkajících se pracovního práva či daňových zákonů. Zajišťování  běžných kontrol zdravotních pojišťoven, Úřadu práce,  Pražské správy  soc. zabezpečení,  Inspektorátu bezpečnosti práce (při kontrole dodržování Zákoníku práce), Kooperativy… Jednání s pojišťovnou ohledně pracovních úrazů. Vedení daňové agendy firmy v souladu s obecně platnými právními předpisy pro tuto oblast, zejména se Zákonem o dani z přijmu ze závislé činnosti Ví Vaše mzdová účetní , co musí všechno znát a na co dohlížet? Pokud ne, víte, že je to hlavně Váš problém a Vaše zodpovědnost? Ten, kdo je za vše odpovědný, jste Vy, zaměstnavatel, majitel firmy. Víte, že zaměstnanec Vám odpovídá za škody pouze do výše 4,5 násobku svého platu, pokud s ním není uzavřena hmotná odpovědnost? Naše společnost Vám garantuje plnou hmotnou odpovědnost.