Váš personální poradce. V rámci skupinového psychologicko-personálního poradenství Vám nabízíme řadu kvalitních seminářů, zde Vám pro příklad uvádíme obsah semináře „Jak vést výběrové řízení“: CÍLE: připravit účastníky kurzu na to, aby mohli samostatně provádět výběrové řízení podat informace, jak si mají stanovit požadavky na uchazeče - stanovit profil uchazeče a profil pracovního místa (popis náplně práce nového zaměstnance) seznámit účastníky s efektivním postupem  přípravy na výběrové řízení ČASOVÝ HARMONOGRAM: Teoretická část zahrnuje 60 minut, poté následuje krátká přestávka a samotné  výběrové řízení, které si vyzkoušíte "nanečisto" - trvá  také 60 minut. STRUČNÝ POPIS KURZU: Kurz probíhá pod vedením 2 profesionálních školitelů (personalista + psycholog) Realizace kurzu je možná pro 7-10 účastníků Časový rámec je 2x60 minut 2. PRAKTICKÁ ČÁST: Účastníkům kurzu bude umožněno vyzkoušet si pod naším odborným vedením výběrové řízení „nanečisto“. Z praxe se nám tato zkušenost osvědčila, protože pomáhá zbavit se prvotní trémy z neznámé situace a získat větší jistotu. 1. TEORETICKÁ ČÁST:   Popis výběrového řízení, příprava inzerce, jak selektovat CV, seznámení se s testy a dotazníky používanými při výběru zaměstnanců, jak má správně vypadat životopis co do formy a obsahu, doporučení pro uchazeče, co se týče volbě vhodného oblečení a vizáže, tipy pro správné jednání během rozhovoru a další důležité kroky pro úspěšný průběh rozhovoru s potenciálním zaměstnancem/ zaměstnavatelem FINANČNÍ NÁROČNOST KURZU: Kurz si platí jednotliví účastníci sami V případě uskutečnění kurzu v rozsahu 2x60 minut v jednom dni je cena pro jednoho účastníka 350,-Kč V případě rozložení  kurzu v rozsahu 1x60 minut do dvou dnů je cena pro jednoho účastníka 450,-Kč ZÁVĚREM: Každý z účastníků obdrží tištěný materiál s podrobnými informacemi, jak postupovat při přípravě výběrového řízení. V případě zájmu jednotlivců je možná domluva o individuální konzultaci za účelem výběru vhodného zaměstnance či nového zaměstnání