Váš personální poradce. Kompletní zajištění výběrového řízení od zadání požadavku klientem po výběr finálních uchazečů o dané místo: Výběr vedoucích a řídících pracovníků (top managementu) metodou konkurzního řízení. Výběr pracovníků nižšího managementu, samostatných tvůrčích pracovníků a ostatních členů týmu. Přítomnost našeho personalisty-experta u pohovorů s vybranými uchazeči a poskytnutí poradenských služeb jako podklad pro rozhodnutí klienta o výběru zaměstnance.       1. Provedeme analýzu Vašich požadavků na pracovníka a analýzu pracovní náplně, abychom znali Vaší představu a potřeby pro obsazení pracovní pozice (požadovaný profil kandidáta) 2. Navrhneme text inzerátu včetně výběru nejvhodnějších médií pro inzerci (JOBS.cz, PRACE.cz, periodika – Mladá fronta, Annonce aj.) 3. Shromáždíme potřebné informace, dokumentaci ke všem uchazečům, provedeme selekci došlých životopisů a osobní pohovory s vybranými uchazeči tak, abychom mohli vyhodnotit jejich kvality a osobnostní profil, sestavíme pořadí a vybereme uchazeče do užšího výběru 4. V rámci užšího výběru provádíme komplexní psychologické vyšetření vybraných uchazečů a na závěr organizujeme pohovory s finálními kandidáty, kterých se účastní i Váš zástupce (obvykle přímý nadřízený). U závěrečných pohovorů je také přítomen psycholog, který Vás seznámí s výsledky psychologického šetření u každého finálního uchazeče. 5. Navrhneme, připravíme a zajistíme požadované odborné testy (př. Test jazykový, test účetních znalostí, test paměti aj.). 6. Po přijetí uchazeče poskytneme doporučení pro jeho další zapracování a plynulé začlenění do týmu (návrh adaptačního procesu nového zaměstnance)