Váš personální poradce. Vedení daňové agendy   v souladu s obecně platnými právními předpisy pro tuto oblast (zejména zákon ZDP, ZR, ZDPH, ZDS, ZSDP, Zákon o dani z nemovitosti a další), náš daňový specialista pro Vás provede: výpočet příslušných daní, zpracovává a předkládá daňová přiznání, hlášení či dodatečná a opravná daňová přiznání a hlášení (k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k silniční dani příp. dalším, týkajících se firmy) v termínech, daných příslušnými zákony a předpisy daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracovává do 4 týdnů od předání posledních dokladů, pokud nebude dohodnuto jinak na žádost zaměstnanců firmy jejich roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v termínu do 31.3. následujícího roku zpracování evidence daně z příjmu ze závislé činnosti zpracování evidence srážkové daně uplatnění nároků na odpočet daně, zajišťuje placení záloh na daně, daní a odvodů evidenci,  ukládání a archivaci dokladů a záznamů pro daňové účely, provádí jejich kontrolu a vybrané vystavuje kontroluje, stanovuje a navrhuje opatření v dané oblasti v rozsahu zmocnění jedná s finančními orgány a účastní se daňové kontroly