Vám přinese informace, které se týkají především těchto oblastí:   Váš personální poradce. způsob (strategie) řešení problémů, úroveň logického myšlení, schopnost samostatně uvažovat, schopnost kritického myšlení, verbální chápaní, schopnost praktického úsudku, schopnost čelit skutečným sporům, konfliktům se všemi důsledky, schopnost objektivně hodnotit, schopnost navazovat nové vztahy, schopnost hledat nové metody a efektivně provádět analýzy na různé úrovni, schopnost vhledu do problému, flexibilita (pružnost) myšlení, schopnost najít zákonitosti uprostřed chaosu, schopnost zaměřit se na hlavní aspekty a ignorovat bezvýznamné detaily odhalení té úrovně myšlení, která směřuje k proniknutí do samotné podstaty řešení proti řešení založenému na dávno známých principech (zda daný člověk tenduje k tomu, jet v zajetých kolejích či hledat řešení nová, úspornější, jednodušší, rychlejší …) zjištění úrovně dalších osobnostních faktorů jako jsou: emoční inteligence, empatie, způsob uvažování, emocionální stabilita, dominance x submise, míra kontaktnosti, zásadovost, sociální odvaha, senzitivita, ostražitost, abstraktnost, uzavřenost, tendence k úzkosti a obavám, otevřenost ke změnám, spoléhání na sebe, perfekcionismus, akčnost x usedlost …