Vám přinese informace, které se týkají především těchto oblastí:   Váš personální poradce. Osobní charakteristika  ("jaký jsem já sám ...") Psychická pohoda  Společenskost a aktivita Zdravé sebevědomí  Samostatnost a rozhodnost                Důslednost a systematičnost Svědomitost a zodpovědnost  Kreativita Otevřenost ke změnám - flexibilita  Stresová odolnost + sebekontrola Interpersonální chování  ("Jak spolupracuji s ostatními ...") V rámci interpersonálního chování určíme míru Dominance a submisivity (podřízenosti)  Individuálnosti a orientace na skupinu  Potřeby vytvořit a udržet uspokojivé    vztahy (týmový duch) Kooperace (spolupráce) Alibizmu a sklonu ke kompromisům Agresivity - asertivity - pasivity Tendence ke konfliktům Speciální dovednosti a znalosti Paměť Pozornost Přesnost Smysl pro detail Určení stresové odolnosti a rizikových oblastí v chování. Popis struktury osobnosti na základě tendencí k: dynamismu a změně impulsivnímu jednání rizikovému chování sebeprosazování a vysoké ctižádosti přispůsobování předvádění se adaptabilitě a flefibilitě pocitu sebejistoty a důvěry v sebe sama úzkostnosti a stresové odolnosti zachování si chladné hlavu spoléhání na náhodu  Zodpovědnosti