Váš personální poradce. Spolupracujeme se společností EKI = Evropský kariérní institut, která se specializuje na vzdělávací a poradenské aktivity (sídlíme ve stejné budově) Nabízíme vysoký standard školení pro Vaše zaměstnance: semináře z oblasti personalistiky, psychologie a obchodních dovedností včetně školení připravených „na míru“ požadavkům Vaší společnosti diagnostiku silných a slabých stránek uchazečů o zaměstnání z hlediska obsazované pozice, doporučení pro zkušební dobu tvorbu motivačních programů pro zaměstnance individuální koučink inspirativní psychologický teambuilding (=budování, tmelení týmu) průzkum pracovní spokojenosti diagnostiku efektivní formy dalšího vzdělávání zaměstnanců proces ladění pracovních týmů (Belbinův test, zjišťování rolí v týmu) program vytipování perspektivních a klíčových zaměstnanců rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR